BV - Phòng khám đa khoa

sau khi dang ky hien tang co the thay doi quyet dinh khong
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Sau khi đăng ký hiến tạng có thể thay đổi quyết định không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình