BV Huyết học

nguoi xam hinh co duoc ban mau
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Người xăm hình có được bán máu?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình