Di truyền

mang gen thalassemia va bi thalassemia the nhe co giong nhau
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Mang gen thalassemia và bị thalassemia thể nhẹ, có giống nhau?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình