Di truyền

cau bi cam diec co di truyen den chau
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Cậu bị câm điếc có di truyền đến cháu?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình