Podcast

Hãy luôn yêu chính bản thân mình

Như một mũi tên tàn nhẫn của thời gian, những gì đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi ngày trôi qua chỉ cần bạn biết "hãy luôn yêu chính mình" để đến sau này sẽ không bao giờ bạn phải nói lên hai từ hối tiếc.


Hiền Thục - AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Tin liên quan

Mới cập nhật