Dược 

thuoc nuoc thuoc mo gel co han su dung sau khi mo nap la bao lau

Thuốc nước, thuốc mỡ, gel có hạn sử dụng sau khi mở nắp là bao lâu?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình