Đột quỵ

3 trieu chung dien hinh cua dot quy 4 luu y khi so cuu va 5 bien phap phong ngua

3 triệu chứng điển hình của đột quỵ, 4 lưu ý khi sơ cứu và 5 biện pháp phòng ngừa