Video

Đề nghị truy tố nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cơ quan điều tra kết luận bị can Cao Minh Quang, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, đã không chỉ đạo thực hiện kiểm tra để thu hồi tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 3,8 triệu USD Công ty Dược Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu, gây thiệt hại cho nhà nước.


AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật