Trung tâm y tế Gia Lâm

  • Trung tâm y tế Gia Lâm
  • 1 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
  • 024 3876 9811