Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

  • đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
  • 02333 852583
  • https://cdcquangtri.vn/

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Ban giám đốc, 3 phòng chức năng và 12 khoa chuyên môn.

Dịch vụ:

- Khám chữa bệnh đa khoa

- Khử trùng, diệt côn trùng

- Quan trắc môi trường lao động

- Tiêm chủng, Cấp GCN TC Quốc tế

- Xét nghiệm

- Kiểm dịch Y tế quốc tế

- Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone

- Khám sức khỏe người lao động

Các khoa chuyên môn:

- Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

- Khoa Phòng, chống HIV/AIDS

- Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

- Khoa Dinh dưỡng

- Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp; ở địa phương có khu công nghiệp và có nhu cầu thì được thành lập khoa Bệnh nghề nghiệp riêng

- Khoa Sức khỏe sinh sản

- Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng

- Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế (nơi có hoạt động kiểm dịch y tế biên giới)

- Khoa Dược - Vật tư y tế

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 02333 852583

Email: quangtricdc@gmail.com

Website: https://cdcquangtri.vn/