Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, là cơ quan thường trực trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các Ban chỉ đạo của tỉnh.

Với chức năng sau tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm, khám phát hiện, điều trị dự phòng.

Dịch vụ:

- Khám chữa bệnh

- Khám sức khỏe

- Khám bệnh nghề nghiệp

- Chủng ngừa

- Xét nghiệm

- Chẩn đoán hình ảnh

- Quan trắc môi trường

- Kiểm dịch y tế

Các khoa chuyên môn:

- Khoa ký sinh trùng, côn trùng

- Khoa phòng chống HIV/AIDS

- Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm

- Khoa kiểm dịch y tế quốc tế

- Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe

- Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng

- Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm

- Khoa dinh dưỡng

- Khoa sức khỏe môi trường, y tế trường học

- Khoa bệnh nghề nghiệp

- Khoa sức khỏe sinh sản

Bên cạnh đó, Trung tâm còn thông tin kiến thức cho người dân về:

- Phòng tránh tai nạn

- Bệnh lây nhiễm

- Bệnh không lây nhiễm

- Vắc xin

- Sức khỏe sinh sản

- Sức khỏe trẻ em

- Dinh dưỡng

- Sức khỏe nghề nghiệp

- Môi trường

- Y tế trường học

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Trỗi, An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Hotline: 1900 9095

Điện thoại: 0235 360 44 39

Email: quangnamcdc@gmail.com

Website: https://quangnamcdc.gov.vn/