Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập theo Quyết định số 721/QĐ – UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang với Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Chức năng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kiểm soát, phòng chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

(1) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên, môn, kỹ thuật về kiểm soát, phòng chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và  tình hình thực tế của tỉnh trình Sở Y tế phê duyệt. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:
– Y tế dự phòng: Giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả bệnh Sốt rét và các bệnh do ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh, bệnh không lây nhiễm; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ có hại tác động lên sức khỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị ngoại trú, dự phòng các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.
– Phòng chống HIV/AIDS: Can thiệp giảm tác hại, phòng chống lây nhiễm, tư vấn, xét nghiệm và giám sát HIV/AIDS; điều trị nhiễm HIV/AIDS, nghiện chất; điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện chất, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS. Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV tỉnh.
– Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ; sức khỏe trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phòng chống các yếu tố nguy cơ có hại về sức khỏe sinh sản; dự phòng, điều trị vô sinh.
– Truyền thông giáo dục sức khỏe: Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe. Sản xuất, in ấn, nhân bản các tài liệu về truyền thông giáo dục sức khỏe đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe đúng chủ trương, chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống các yếu tố nguy cơ, các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm; triển khai công tác tuyên truyền khác khi được cơ quan có thẩm quyền giao.
– Phòng chống các bệnh về mắt: Phòng, chống mù lòa và các bệnh về mắt tại cộng đồng; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng mạng lưới phòng, chống, quản lý, kiểm soát mù lòa và các bệnh mắt trên địa bàn; tổ chức khám phát hiện và điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mù lòa và mắc các bệnh về mắt; kiểm soát, dự phòng các yếu tố nguy cơ mù lòa và mắc các bệnh về mắt.
– Phòng chống các bệnh da liễu: Phòng, chống các bệnh da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh Phong tại cộng đồng; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng mạng lưới phòng, chống và quản lý kiểm soát các bệnh da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh Phong trên địa bàn; tổ chức khám phát hiện và điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc các bệnh da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh phong; kiểm soát, dự phòng các yếu tố nguy cơ mắc các bệnh da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh phong.
Các nhiệm vụ cụ thể trên được gọi chung là: Kiểm soát, phòng chống bệnh tật.

(2) Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về hoạt động kiểm soát, phòng chống bệnh tật đối với các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn, cơ sở y tế của các đơn vị, doanh nghiệp công lập và tư nhân trên địa bàn.

(3) Triển khai thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nói chung, phòng chống các nguy cơ bệnh tật nói riêng.

(4) Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo liên tục chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực kiểm soát, phòng chống bệnh tật theo kế hoạch của tỉnh, của Trung ương trên địa bàn; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực kiểm soát, phòng chống bệnh tật.

(5) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực kiểm soát, phòng chống bệnh tật.

(6) Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế và hợp tác quốc tế về kiểm soát, phòng chống bệnh tật và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

(7) Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế về kiểm soát, phòng chống bệnh tật, can thiệp phòng chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe và các dịch vụ khác theo quy định của luật pháp.

(8) Tổ chức thực hiện công tác điều tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực kiểm soát, phòng chống bệnh tật trên địa bàn.

(9) Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

(10) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

(11) Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan BHXH để tổ chức khám chữa bệnh BHYT tại Đơn vị khi đủ điều kiện và theo quy định của Pháp luật.

(12) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài ngành để triển khai các nhiệm vụ về kiểm soát, phòng chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh;

(13) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế giao.
Khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế sẽ có bổ sung, điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.