Nha khoa Nguyên Khôi - BS Đặng Hữu Thông

  • 311 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, TPHCM
  • 08.3960.4772