Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre

  • Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
  • 109 Đoàn Hoàng Minh, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • 0275 3822 191
  • http://bvndc.vn

Vào tháng 4/1899 người Pháp cho xây dựng một dưỡng đường (clinique) nhỏ tại làng An Hội, tổng Bảo Hựu, trên một thửa đất có bằng khoán điền thổ số 995 với diện tích 4.205 m2.

Năm 1945, bác sĩ Đặng Văn Cương quốc tịch Pháp được bổ nhiệm trưởng ty y tế tỉnh Bến tre kiêm giám đốc bệnh viện (từ 1932-1949), bệnh viện lúc này mang tên Bệnh viện Bến Tre.

Từ năm 1954, bác sĩ Trần Quế Tử được bổ nhiệm là trưởng ty y tế, có ý định đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nhưng không được chính quyền thời đó chấp nhận.

Năm 1956 tỉnh Bến Tre đổi tên tỉnh Kiến Hòa, nên lúc đó Bệnh viện Bến Tre được gọi là Bệnh viện Kiến Hòa và mãi đến đầu thập niên 70 bệnh viện có tên Bệnh viện Dân quân y Kiến Hòa do bệnh viện có hai bộ phận chính; bộ phận điều trị cho quân lính do các bác sỹ hệ quân đội củ quản lý và bộ phân hệ dân có tổng số giường gần 500 (300 giường hệ dân, 200 giường hệ quân).

Sau 30/4/1975, bệnh viện được tiếp quản, bác sĩ Đặng Sưởng làm bệnh viện trưởng; bệnh viện được đổi tên là Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho tới ngày nay.