Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Vinh

  • Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Vinh
  • 31, đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  • 0238 3531 815 – 0238 3854 290
  • http://benhviengtvtvinh.com

Bệnh viện giao thông vận tải Vinh được thành lập từ năm 1993. Bệnh viện gồm có 11 khoa và 5 phòng ban chức năng. Bệnh viện giao thông vận tải thành phố Vinh là bệnh viện đa khoa hạng II.

Là tổ chức trực thuộc Cục y tế giao thông vận tải, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục y tế giao thông vận tải, có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho các cán bộ công nhân viên thuộc ngành giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ trong và ngoài ngành chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện.

Tổ chức đào tạo lại cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ y tế cơ sở ngành giao thông vận tải khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.