Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

  • Bệnh viện Phú Yên
  • 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên
  • 057 3823219 - 0963361414
  • www.benhvienphuyen.vn

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên được xây dựng trước năm 1975, tiền thân là một bệnh viện dã chiến của chế độ cũ chưa xây dựng hoàn chỉnh, được Ban Quân – Dân Y của cách mạng tiếp quản và đưa vào sử dụng ngay từ sau ngày giải phóng Phú Yên ( ngày 01/04/1975).

Trước năm 1997, Bệnh viện được xếp hạng tương đương như bệnh viện hạng III. Từ năm 1997, theo Quy chế bệnh viện, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh được xếp là bệnh viện hạng II và sau đó cứ 5 năm được đánh giá xếp hạng lại.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên được công nhận là bệnh viện hạng II theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Yên “V/v xếp hạng các các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế Phú Yên”.

Bệnh viện có đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật khoa cơ bản có trình độ chuyên môn sâu và có trang thiết bị thích hợp đủ khả năng hỗ trợ cho bệnh viện hạng III và hiện nay là Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Yên.