Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng
  • 378 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  • 0299. 3825 251
  • benhviensoctrang.vn

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng được xây cất năm 1888 do Dòng nữ tu sĩ “Thiên Hựu Portieuss” xây dựng với mục đích phước thiện. Lúc bấy giờ tại tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) không có cơ sở y tế nào khác, nên chính quyền địa phương thỏa thuận với Dòng “Thiên Hựu” dùng cơ sở này làm bệnh viện của tỉnh.
Năm 1958 bà Bruno (Mẹ bề trên Dòng nữ tu sĩ Thiên Hựu) ngõ ý nhường bệnh viện lại cho chính phủ. Đến cuối năm 1960 bệnh biện được chính quyền tiếp nhận, đổi tên là Bệnh viện Phan Bội Châu.

Ngày 6/7/1970 đổi tên là Bệnh viện Khánh Hưng. Nhiều phòng trại được sửa chữa và tôn tạo, các hoạt động chuyên môn và hành chánh được cải tiến và đã trở thành bệnh viện hạng nhất. Nhiều nữ tu sĩ trước đây cũng được lưu dụng và tùy khả năng phụ trách các hoạt động chuyên môn và vệ sinh trong bệnh viện.
Năm 1973 Bệnh Viện có 332 giường và 210 giường trại phong, tổng số là 542 giường. Các phòng trại được sửa chữa khang trang và có đủ tiện nghi cần thiết, đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân cho một tỉnh có hơn 400.000 dân và nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận chuyển đến.

Tháng 5/1975: đổi tên “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng”
Tháng 4/1976: đổi tên “Bệnh viện Đa khoa khu vực Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang”

Tháng 04/1992: tỉnh Sóc Trăng được tái lập, tên bệnh biện: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng”.