Bệnh viện Đa khoa Long An

  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An
  • 211 Nguyễn Thông, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An
  • 0272. 3826 330
  • bvdkla.longan.gov.vn

Trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận khám và điều trị hơn 2.500 lượt bệnh nhân (BN) điều trị ngoại trú và 900 BN nội trú.

Khung giờ làm việc tại các phòng khám, khoa khám ngoại trú được thống nhất vào buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 16 giờ. Phòng thu viện phí ngoại trú, cấp thuốc BHYT ngoại trú, tổ nhận và trả thẻ BHYT làm việc theo 2 ca (ca 1: Sáng từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ. Ca 2: Sáng từ 7 giờ đến 12 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút). Tại bộ phận tiếp nhận bệnh cũng làm việc theo 2 ca (ca 1: Sáng từ 6 giờ đến 11 giờ, chiều từ 12 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút. Ca 2: Sáng từ 6 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, chiều từ 12 giờ 45 phút đến 15 giờ 45 phút).

Đối với khu vực nội trú, các bộ phận văn thư; viện phí và cấp toa BHYT ra viện chia thành 2 ca làm việc (ca 1: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ. Ca 2: Sáng từ 8 giờ đến 12 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). 2 khoa: Ngoại chấn thương và Nội phổi thận thực hiện thí điểm lệch giờ KCB theo 2 ca (ca 1: Sáng từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. Ca 2: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).