COVID -19

nghien cuu cua singapore nguoi khoi covid 19 co the mien dich toi 40 nam

Nghiên cứu của Singapore: người khỏi COVID-19 có thể miễn dịch tới 40 năm

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Chủ đề

Hành trình chăm sóc gan