COVID-19

quy trinh chuan de che tao vac xin covid 19 trai qua nhung giai doan nao thoi gian bao lau

Quy trình chuẩn để chế tạo vắc xin COVID-19 trải qua những giai đoạn nào, thời gian bao lâu?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình