Chân dung bác sĩ

bsck2 nguyen cao vien uoc vong mot vong vi phau ket noi de moi bac si tro thanh chuyen gia cua nhau

BS.CK2 Nguyễn Cao Viễn: Ước vọng một vòng vi phẫu kết nối, để mỗi bác sĩ trở thành chuyên gia của nhau

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình