Chân dung bác sĩ

pgstsbs nguyen thi bay nguoi tien phong cai cach y hoc co truyen theo huong hien dai hoa xoa nhoa ranh gioi dong tay y

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay: Người tiên phong cải cách y học cổ truyền theo hướng hiện đại hóa, xóa nhòa ranh giới đông tây y

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình