Video

Can thiệp mạch vành bằng Robot: Hiện tại và tiếp theo - PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng
PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng

Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất Xem thông tin

"Can thiệp mạch vành bằng Robot: Hiện tại và tiếp theo" của PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng là bài báo cáo trích từ "Hội nghị Khoa học Kỹ thuật - Bệnh viện Thống Nhất 2020" được bệnh viện tổ chức từ chiều 30/10 đến hết ngày 31/10/2020.

Viết Hưởng


Cổng thông tin Tư vấn sức khỏe AloBacsi.com
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Tin liên quan

Mới cập nhật