Thuốc

Brompheniramine là thuốc gì? Công dụng và liều dùng

Brompheniramine được sử dụng để điều trị sổ mũi, hắt hơi, ngứa và chảy nước mắt do dị ứng, cảm lạnh thông thường hoặc cúm. Brompheniramine là thuốc kháng histamine.

Brompheniramine là thuốc gì? Công dụng và liều dùng

Tên hoạt chất: Brompheniramine.

Thương hiệu: Dimetapp Cold and Cough, Rondamine DM, Bromfed DM, Bromax.

I. Công dụng của thuốc Brompheniramine

Brompheniramine là thuốc kháng histamine được sử dụng để điều trị hắt hơi, sổ mũi và ngứa hoặc chảy nước mắt do dị ứng, sốt cỏ khô và cảm lạnh thông thường.

II. Liều dùng Brompheniramine

1. Liều dùng Brompheniramine dành cho người lớn

a. Liều người lớn thông thường cho các triệu chứng cảm lạnh

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

b. Liều người lớn thông thường cho viêm mũi dị ứng

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

c. Liều người lớn thông thường cho bệnh mề đay

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

d. Liều người lớn thông thường cho phản ứng dị ứng

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - mg 12 mg uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

- Tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da: 5 mg - 20 mg mỗi 6 - 12 giờ. Thời gian dùng là 3 - 12 giờ. Liều tiêm tối đa 40 mg / ngày.

Liều dùng Brompheniramine

2. Liều dùng Brompheniramine dành cho trẻ em

a. Liều trẻ em thông thường cho viêm mũi dị ứng

<6 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 0,125 mg / kg / liều uống mỗi 6 giờ. Liều tối đa: 6 mg - 8 mg / ngày.

2 tuổi đến 6 tuổi:

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 2 mg uống hai lần mỗi ngày, không vượt quá 2 liều trong 24 giờ.

6 tuổi đến 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 2 mg - 4 mg uống mỗi 6 - 8 giờ. Liều tối đa 12 mg - 16 mg / ngày.

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 4 mg uống hai lần mỗi ngày, không vượt quá 2 liều trong 24 giờ.

> 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg giải phóng kéo dài hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

- Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

b. Liều trẻ em thông thường cho các triệu chứng cảm lạnh

<6 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 0,125 mg / kg / liều uống mỗi 6 giờ. Liều tối đa: 6 mg - 8 mg / ngày.

2 tuổi đến 6 tuổi:

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 2 mg uống hai lần mỗi ngày, không vượt quá 2 liều trong 24 giờ.

6 tuổi đến 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 2 mg - 4 mg uống mỗi 6 - 8 giờ. Liều tối đa 12 mg - 16 mg / ngày.

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 4 mg uống hai lần mỗi ngày, không vượt quá 2 liều trong 24 giờ.

> 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg giải phóng kéo dài hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

- Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

c. Liều trẻ em thông thường cho bệnh mề đay

<6 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 0,125 mg / kg / liều uống mỗi 6 giờ. Liều tối đa: 6 mg - 8 mg / ngày.

2 tuổi đến 6 tuổi:

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 2 mg uống hai lần mỗi ngày, không vượt quá 2 liều trong 24 giờ.

6 tuổi đến 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 2 mg - 4 mg uống mỗi 6 - 8 giờ. Liều tối đa 12 mg - 16 mg / ngày.

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 4 mg uống hai lần mỗi ngày, không vượt quá 2 liều trong 24 giờ.

> 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 4 mg - 8 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg giải phóng kéo dài hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

- Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

d. Liều trẻ em thông thường cho phản ứng dị ứng

<6 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 0,125 mg / kg / liều uống mỗi 6 giờ. Liều tối đa: 6 mg - 8 mg / ngày.

2 tuổi  đến 6 tuổi:

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 2,5 mg uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

6 tuổi đến 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 2 mg - 4 mg uống mỗi 6 - 8 giờ. Liều tối đa 12 mg - 16 mg / ngày.

- Hỗn dịch phóng thích kéo dài: 5 mg phát hành uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

> 12 tuổi:

- Phóng thích nhanh: 4 mg uống mỗi 6 giờ khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ yêu cầu chỉ dùng hai lần mỗi ngày.

- Phóng thích kéo dài: 6 mg - 12 mg uống hai lần mỗi ngày khi cần thiết. Thời gian dùng khác nhau tùy theo từng bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân sẽ chỉ cần dùng thuốc mỗi ngày một lần, tốt nhất là vào giờ đi ngủ để tránh buồn ngủ.

- Liều uống tối đa 24 mg / ngày.

Tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da:

<12 tuổi: 0,5 mg / kg / ngày chia mỗi 6 - 8 giờ.

> 12 tuổi: 5 mg - 20 mg cứ sau 6 đến 12 giờ. Thời gian dùng là 3 - 12 giờ. Liều tiêm tối đa 40 mg / ngày.

III. Cách dùng thuốc Brompheniramine hiệu quả

Sử dụng chính xác theo chỉ dẫn trên nhãn, hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Brompheniramine chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn cho đến khi các triệu chứng của bạn rõ ràng.

Luôn luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn thuốc về việc cho trẻ uống thuốc cảm lạnh hoặc dị ứng. Không sử dụng thuốc chỉ để làm cho trẻ buồn ngủ. Cái chết có thể xảy ra do lạm dụng thuốc cảm hoặc dị ứng ở trẻ nhỏ.

Đo thuốc lỏng cẩn thận. Sử dụng ống tiêm định lượng được cung cấp, hoặc sử dụng thiết bị đo liều thuốc (không phải thìa bếp).

Gọi cho bác sĩ nếu các triệu chứng của bạn không cải thiện sau 7 ngày, hoặc nếu bạn bị sốt.

Nếu bạn cần phẫu thuật, hãy nói với bác sĩ phẫu thuật của bạn nếu bạn hiện đang sử dụng thuốc này.

IV. Tác dụng phụ của Brompheniramine

Gọi ngay Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất nếu bạn có dấu hiệu phản ứng dị ứng: nổi mề đay; khó thở; sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng của bạn.

Ngừng sử dụng brompheniramine và gọi cho bác sĩ ngay nếu bạn có:

●      Buồn ngủ cực độ;

●      Nhầm lẫn, ảo giác;

●      Cảm thấy lo lắng, bồn chồn, hoặc chóng mặt;

●      Cơn động kinh;

●      Ít hoặc không đi tiểu.

Các tác dụng phụ như khô miệng, táo bón và nhầm lẫn có thể xảy ra ở người lớn tuổi.

Các tác dụng phụ thường gặp có thể bao gồm:

●      Buồn ngủ;

●      Mờ mắt;

●      Táo bón;

●      Đỏ bừng (cảm giác ấm áp, đỏ, hoặc ngứa ran);

●      Khô miệng, mũi hoặc cổ họng;

●      Cảm thấy bồn chồn hoặc phấn khích (đặc biệt là ở trẻ em).

Tác dụng phụ của Brompheniramine

Đây không phải là một danh sách đầy đủ các tác dụng phụ. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ nếu bạn gặp phải.

V. Lưu ý khi dùng thuốc Brompheniramine

1. Lưu ý trước khi dùng thuốc Brompheniramine

Bạn không nên sử dụng brompheniramine nếu bạn bị dị ứng với nó, hoặc nếu bạn có:

●      Huyết áp cao hoặc không kiểm soát được (tăng huyết áp);

●      Bệnh động mạch vành nghiêm trọng (động mạch bị tắc);

●      Loét dạ dày;

●      Bệnh tăng nhãn áp góc hẹp;

●      Nếu bạn không thể đi tiểu;

●      Nếu bạn đang lên cơn hen.

Không sử dụng brompheniramine nếu bạn đã sử dụng chất ức chế MAO trong 14 ngày qua. Một tương tác thuốc nguy hiểm có thể xảy ra. Các chất ức chế MAO bao gồm isocarboxazid, linezolid, tiêm xanh methylen, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine và các loại khác.

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu thuốc này an toàn để sử dụng nếu bạn có:

●      Vấn đề hô hấp;

●      Tắc nghẽn bàng quang hoặc các vấn đề tiểu tiện khác;

●      Phì đại tuyến tiền liệt;

●      Loét dạ dày;

●      Tắc nghẽn trong đường tiêu hóa của bạn (dạ dày hoặc ruột);

●      Tăng nhãn áp;

●      Bệnh tim, huyết áp cao;

●      Rối loạn tuyến giáp;

●      Bệnh gan hoặc thận;

●      Bệnh tiểu đường;

●      Động kinh.

Thuốc này có thể chứa phenylalanine. Kiểm tra nhãn thuốc nếu bạn bị phenylketon niệu (PKU).

2. Nếu bạn quên một liều Brompheniramine

Vì thuốc cảm hoặc dị ứng được sử dụng khi cần thiết, bạn có thể không có lịch trình dùng thuốc. Bỏ qua bất kỳ liều đã bỏ lỡ nếu gần đến thời gian cho liều tiếp theo của bạn. Không sử dụng hai liều cùng một lúc.

3. Nếu bạn dùng quá liều Brompheniramine

Các triệu chứng quá nghiêm trọng như bất tỉnh hoặc khó thở. Gọi ngay Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất nếu bạn dùng Brompheniramine quá liều.

4. Nên tránh những gì khi dùng Brompheniramine?

Tránh lái xe hoặc hoạt động nguy hiểm cho đến khi bạn biết brompheniramine sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Phản ứng của bạn có thể bị suy yếu.

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng các loại thuốc cảm lạnh hoặc dị ứng khác có thể chứa các thành phần tương tự.

Uống rượu với thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ như chóng mặt, buồn ngủ và khó tập trung.

Tránh trở nên quá nóng trong khi tập thể dục và trong thời tiết nóng. Bạn có thể dễ bị say nắng hơn khi dùng thuốc kháng histamine.

5. Những điều cần lưu ý khi dùng thuốc Brompheniramine trong trường hợp đặc biệt (phụ nữ đang mang thai, phụ nữ cho con bú,…)

Người ta không biết liệu thuốc này sẽ gây hại cho thai nhi. Hãy cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai.

Người ta không biết liệu Brompheniramine truyền vào sữa mẹ hay liệu nó có thể gây hại cho em bé bú. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn đang cho con bú.

VI. Những loại thuốc nào tương tác với Brompheniramine?

Tránh sử dụng brompheniramine với các loại thuốc khác gây buồn ngủ hoặc làm chậm nhịp thở (như thuốc opioid, thuốc giãn cơ hoặc thuốc điều trị lo âu hoặc co giật).

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và các sản phẩm thảo dược. Hãy thông báo với bác sĩ về tất cả các loại thuốc bạn đang sử dụng và bất kỳ loại thuốc nào bạn chuẩn bị hoặc ngừng sử dụng.

Brompheniramine có thể tương tác với các loại thuốc cụ thể được liệt kê dưới đây:

●      Acetaminophen;

●      Advil (ibuprofen);

●      Aleve (naproxen);

●      Augmentin (amoxicillin / clavulanate);

●      Benadryl (diphenhydramine);

●      Cetirizine;

●      Claritin (loratadine);

●      Codeine;

●      Colace (docusate);

●      Dextromethorphan;

●      Diphenhydramine;

●      Ibuprofen;

●      Loratadine;

●      Motrin (ibuprofen);

●      Mucinex DM (dextromethorphan / guaifenesin);

●      Naprosyn (naproxen);

●      Naproxen Sodium DS (naproxen);

●      Phenergan (promethazine);

●      Phenylephrine;

●      Pseudoephedrine;

●      Pyridium (phenazopyridine);

●      Robitussin Cough + Chest Congestion DM (dextromethorphan / guaifenesin);

●      Synthroid (levothyroxine);

●      Tussin DM (dextromethorphan / guaifenesin);

●      Tylenol (acetaminophen);

●      Valium (diazepam);

●      Vitamin B12 (cyanocobalamin);

●      Vitamin D3 (cholecalciferol);

●      Zantac (ranitidine);

●      Zyrtec (cetirizine).

Những loại thuốc nào tương tác với Brompheniramine?

VII. Cách bảo quản Brompheniramine

1. Cách bảo quản thuốc Brompheniramine

Lưu trữ ở nhiệt độ phòng trong khoảng 59-86 độ F (15-30 độ C), tránh ánh sáng và độ ẩm. Không lưu trữ trong phòng tắm. Không để các dạng chất lỏng của thuốc này đóng băng. Để thuốc xa tầm tay trẻ em và vật nuôi. Không bao giờ chia sẻ thuốc của bạn với người khác và chỉ sử dụng do bác sĩ chỉ định.

2. Lưu ý khi bảo quản thuốc Brompheniramine

Không xả thuốc xuống nhà vệ sinh hoặc đổ chúng vào cống trừ khi được hướng dẫn làm như vậy. Vứt bỏ đúng cách Brompheniramine khi hết hạn hoặc không còn cần thiết. Tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý chất thải tại địa phương để biết thêm chi tiết về cách loại bỏ sản phẩm của bạn một cách an toàn.

Hải Yến
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe AloBacsi.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình
Nguồn tham khảo: drugs.com, everydayhealth.com

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật

 • sulindac la thuoc gi cong dung va lieu dung

  Sulindac là thuốc gì? Công dụng và liều dùng

  Sulindac được sử dụng để làm giảm đau, sưng, và cứng khớp từ viêm khớp. Thuốc này cũng được dùng để điều trị viêm khớp của cột sống, viêm khớp do gút, viêm bao hoạt dịch, viêm gân. Sulindac được biết đến như thuốc chống viêm không steroid (NSAID).
  16/09/2020 09:15 Thuốc
 • olmesartan la thuoc gi cong dung va lieu dung

  Olmesartan là thuốc gì? Công dụng và liều dùng

  Olmesartan được sử dụng để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp). Hạ huyết áp giúp ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các vấn đề về thận. Olmesartan thuộc nhóm thuốc ức chế thụ thể angiotensin (ARB).
  16/09/2020 09:09 Thuốc
 • ranolazine la thuoc gi cong dung va lieu dung

  Ranolazine là thuốc gì? Công dụng và liều dùng

  Ranolazine được sử dụng một mình hoặc với các loại thuốc khác để điều trị đau thắt ngực mãn tính (đau ngực liên tục hoặc áp lực được cảm nhận khi tim không nhận đủ oxy). Ranolazine nằm trong nhóm thuốc gọi là thuốc chống đau thắt ngực.
  16/09/2020 08:59 Thuốc