COVID -19

Bộ Y tế: Trẻ 12-17 tuổi tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19 sau mũi 2 ít nhất 5 tháng

Bộ Y tế quy định, trẻ 12-17 tuổi sẽ tiêm mũi bổ sung (mũi 3) sau ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2).

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật