Video

Bình Dương cho phép người dân đi lại trong “vùng xanh”

UBND tỉnh Bình Dương chủ trương cho phép người dân trong “vùng xanh” được lưu thông giữa các huyện, thị xã thuộc địa bàn “vùng xanh”; các “vùng đỏ” tiếp tục được kiểm soát khóa chặt, cấm người dân đi ra khỏi nơi cư trú.


AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Tin liên quan

Mới cập nhật