Bệnh ho ở trẻ em

truong khoa ho hap benh vien nhi dong 1 hoi nhanh dap du ve cam lanh o tre em

Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 hỏi nhanh - đáp đủ về cảm lạnh ở trẻ em