Bệnh ho ở trẻ em

mua lanh giu am la chua du me can them cac giai phap nao de phong benh ho hap

Mùa lạnh, giữ ấm là chưa đủ, mẹ cần thêm các giải pháp nào để phòng bệnh hô hấp?