Video

Ai nên tiêm vắc xin COVID-19 liều thứ 3?

Ba tôi bị bệnh nền, đã tiêm đủ hai liều vắc xin COVID-19. Tôi nghe nói các nước khuyến cáo nhóm bệnh nhân này nên tiêm vắc xin mũi thứ 3. Điều này có đúng không và ba tôi có cần đăng ký để tiêm không?


AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật