Xét nghiệm

benh cua em co can lam lai xet nghiem mau
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bệnh của em có cần làm lại xét nghiệm máu?