Xét nghiệm

chi so eos thap xuong 0 co nguy hiem
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Chỉ số EOS thấp xuống 0 có nguy hiểm?