Xét nghiệm

xet nghiem mau khi dang bi cam co cho ket qua sai
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Xét nghiệm máu khi đang bị cảm có cho kết quả sai?