Vô sinh

sau 1 nam khong co thai nen kham phong vo sinh hiem muon

Sau 1 năm không có thai, nên khám phòng vô sinh hiếm muộn