Logo Alobacsi

Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ ở Đà Nẵng như thế nào?

12/11/2017 10:31
Sau khi Tổng thống Donald Trump rời sân bay Đà Nẵng, các mật vụ mới mở cửa xe, cất súng và xuống khỏi các nơi kiểm soát độ cao.


Theo VnExpress

Danh bạ ngành y

Đám mờ ở đỉnh phổi là gì vậy AloBacsi?

Đám mờ ở đỉnh phổi là gì vậy AloBacsi?

Bạn đọc hỏi BS Tố Uyên về đám mở ở đỉnh phổi trên phim Xquang, cận thị giả, phẫu thuật áp xe phổi, nang giáp móng, mụn nhọt tái đi tái lại, trào ngược dạ dày thực quản...

Hỗ trợ 24/7