Đêm trắng tại khoa Cấp cứu Tổng hợp BV Nhân dân 115
4 5 24

Đêm trắng tại khoa Cấp cứu Tổng hợp BV Nhân dân 115

Bỏ lại sau lưng lo toan của cuộc sống, y bác sĩ khoa Cấp cứu Tổng hợp BV Nhân dân 115 bước vào ca trực, ngoài tinh thần thép đương đầu với áp lực còn là trái tim nồng ấm.

 
 
 

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm