Bị tật cận thị không nên ngồi bàn đầu
4 5 24

Bị tật cận thị không nên ngồi bàn đầu

Lầm tưởng phổ biến cho rằng việc cho học sinh bị tật cận thị ngồi bàn đầu tốt cho mắt, trên thực tế việc ngồi quá gần bảng sẽ làm mắt bị căng thẳng, tăng độ nhanh hơn.

 
 
 

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm