10 căn bệnh đáng sợ y học chưa thể chữa trị
4 5 24

10 căn bệnh đáng sợ y học chưa thể chữa trị

Bệnh Kuru khiến bệnh nhân cười không kiểm soát cho đến chết, bệnh già trước tuổi, hội chứng người hóa đá là những căn bệnh khiến y học e ngại, theo 10 Of Anything.

 
 
 

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm