Logo Alobacsi

"Hand in Hand" Màn múa cảm động lòng người

29/09/2014 18:54
Sự kết hợp tuyệt vời giữa hai con người tật nguyền như một thông điệp sống và tiếng nói chung - khát vọng.

Danh bạ ngành y

Cảnh báo sức khỏe khi dùng thuốc quá hạn

Rất nhiều người chủ quan, vì tiếc thuốc thừa nên vẫn giữ và dùng lại cho những lần sau, mặc thuốc hết hạn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

Maxxhair - Impact

Đối tác

Hỗ trợ 24/7