Sex

mang phim tranh thai vcf chi tac dung cho 1 lan quan he
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Màng phim tránh thai VCF chỉ tác dụng cho 1 lần "quan hệ"?