Ung thư - Xạ trị

carcinoma tuyen truc trang biet hoa vua thuoc giai doan nao
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

"Carcinoma tuyến trực tràng biệt hóa vừa" thuộc giai đoạn nào?