U máu

u mau gan gap nhieu o nu gioi do tuoi 30 50

U máu gan gặp nhiều ở nữ giới độ tuổi 30 - 50