Tuổi Teen - trẻ em

khi hu mau xanh nhat bieu hien cua viem phu khoa

Khí hư màu xanh nhạt, biểu hiện của viêm phụ khoa?