Đánh nhau giành quyền làm bố
4 5 24

Đánh nhau giành quyền làm bố

Bé Tý hớt ha hớt hải chạy đến đồn cảnh sát:


- Chú ơi, nhanh lên. Một người đàn ông đang đánh bố cháu.

Viên cảnh sát liền chạy qua đường và thấy hai người đàn ông đang đánh nhau chí mạng. Thấy vậy cảnh sát liền hỏi Tý:

- Chú sẽ ngăn họ lại ngay bây giờ. Nhưng người nào là bố của cháu?

Tý gãi đầu:

- Dạ, họ đang đánh nhau cũng vì điều ấy đấy!

- !?!

Theo Lan Quyên - VnExpress

 
 
 

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm