Còn vướng
4 5 24

Còn vướng

Sao cái tay Tiêm bị khuyết điểm tày đình mà mãi chưa thấy xử lý nhỉ.


- Còn vướng, xử lý rất khó.

- Vướng gì?

- Này nhá: Tay Tiêm là em tay Thú. Tay Thú là chú cô Phi (chú họ xa vẫn là chú). Cô Phi là dì cậu Nhượng. Cậu Nhượng là dượng cô Sáu. Cô Sáu là cháu ông Toan. Mà ông Toan là quan cỡ nào? Biết rồi chứ? Thế nên vướng lắm! Chưa xử được.

Theo Văn Tiếu - Tuổi trẻ

Tin liên quan

 
 
 

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm