Tinh trùng

alobacsi oi tan soi ngoai co the anh huong tinh trung khong

AloBacsi ơi, tán sỏi ngoài cơ thể ảnh hưởng tinh trùng không?