Tim mạch - Huyết áp

bung tren ben trai co nhip dap giong nhip tim benh gi
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Bụng trên bên trái có nhịp đập giống nhịp tim, bệnh gì?