Tim mạch - Huyết áp

dot ngoai tam thu phuong phap 3d anh huong thai nhi
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Đốt ngoại tâm thu phương pháp 3D ảnh hưởng thai nhi?