Ruột hoạt động như thế nào?
4 5 24

Ruột hoạt động như thế nào?

Bạn có từng thắc mắc thức ăn khi vào cơ thể sẽ như thế nào trước khi được thải ra ngoài không.


Theo Chai Dô - Phụ nữ TPHCM
 
 
 

Tìm câu hỏi theo chủ đề

Tìm kiếm