Tiêu hóa - Gan mật

sau mo ruot thua bao lau co the di duoc xe may

Sau mổ ruột thừa bao lâu có thể đi được xe máy?