Tiêu hóa - Gan mật

phan co mau den khi nao la bat thuong

Phân có màu đen, khi nào là bất thường?