Logo Alobacsi

ca nuoc ghi nhan 30 truong hop tai bien nang sau tiem chung

Cả nước ghi nhận 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận ghi nhận 4.114 trường hợp phản ứng thông thường và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Danh bạ ngành y

Click chọn theo tỉnh, thành

Đối tác

Hỗ trợ 24/7