Sản - Phụ khoa

mang thai uong medrol va augmentin duoc khong
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Mang thai uống Medrol và Augmentin được không?