TS.BS Lê Quốc Hùng

  • Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM
  • Bệnh nhiệt đới
  • Bệnh viện Chợ Rẫy

Khoa Bệnh nhiệt đới và đơn vị chống độc, Bệnh viện Chợ Rẫy

Điện thoại: 0283 8554 137

201B Nguyễn Chí Thanh, 12, Quận 5,TPHCM

Thứ Bảy: 07:00 - 11:00

Thứ Hai - Thứ Sáu: 07:00 - 16:00