PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

 • Cố vấn chuyên môn Bệnh viện tim Tâm Đức
 • Tim mạch - huyết áp
 • Viện tim TPHCM
 • Kinh nghiệm:

      1972 - 1975: Bác sĩ Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Kiến Tường (Mộc Hóa).

      1978 - 1979: Bác sĩ Phó khoa Tim Mạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM).

      1979 - 1990: Bác sĩ Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM).

      1990 - 1991: Tu nghiệp tại Pháp, Bệnh viện Fochs và Bệnh viện Necker Enfant Malade.

      1991 - tháng 08/2008: Phó giám đốc Viện Tim TPHCM, phụ trách khoa Nội Tim mạch.

      Từ tháng 8/2008 đến nay: Giám đốc - Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức.

  Chức vụ:

      Nguyên Phó Giám đốc Viện Tim Việt Nam.

      Giáo sư thỉnh giảng môn Dược lý, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

      Phó chủ nhiệm môn Nội Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

      Phó chủ nhiệm Hội Tim mạch Việt Nam.

      Ủy viên BCH Hội Tim mạch Việt Nam.

      Ủy viên Hội đồng khoa học Hội Tim mạch Việt Nam.

      Cố vấn chuyên môn thông tim can thiệp Việt Nam.

      Chủ tịch Phân hội siêu âm tim Việt Nam.

      Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức TPHCM

   

Phòng khám của PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
Địa chỉ: Số 9 Đông Sơn, Phường 7, quận Tân Bình, TPHCM
Thời gian làm việc:
Từ 16 -19g từ thứ hai đến thứ sáu.
Từ 7 - 11g sáng thứ bảy
Điện thoại: 028.3865.1559 - 028.6265.3102

Thông tin thêm về bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh tại: http://phamnguyenvinh.org/vi/trang-chu/