BS.CK1 Trần Thị Thu Cúc

  • Bác sĩ điều trị khoa Tiêu hóa, BV Nhân dân Gia Định
  • Tiêu hóa - Gan mật / Nội tổng quát
  • Bệnh viện Nhân dân Gia Định
  • Công tác tại:

    - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

    - Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhân dân Gia Định